brigitte fermont

Brigitte Fermont

Opleiding:

Ik heb de Bachelor Social Work aan de Fontys Hogeschool afgerond. In 2002 heb ik de opleiding tot psychosociaal hulpverlener aan de Academie Integrale Menswetenschappen ( voorheen SPSO) in Utrecht afgerond. In 2007 ben ik afgestudeerd als contextueel gezinstherapeut. Daarnaast heb ik in 2010 een opleiding tot relatietherapeut gevolgd en diverse trainingen gevolgd in het begeleiden van mensen die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt.

Werkervaring:

Sinds 2002 ben ik in mijn praktijk werkzaam als psychosociaal therapeut. Ik heb een brede werkervaring opgedaan zowel vanuit mijn praktijk maar ook als hulpverlener bij Trauma Opvang Nederland en sinds 2011 als gezinstherapeut in een jeugdzorginstelling. Hier werk ik met jongeren en hun gezinnen aan een verbetering van hun toekomst.

Deze kennis en ervaring gebruik ik in de gesprekken met mijn cliënten om zo een verschil te kunnen maken, waardoor mensen zich beter voelen in hun leven en/of relatie, dit heeft vervolgens direct invloed op de relatie met belangrijke anderen (zoals kinderen) om hun heen.

Ik ben geregistreerd psychosociaal therapeut bij de Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden ( LVPW), geregistreerd jeugdzorgwerker bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Beroepscode:

Ik werk volgens de richtlijnen van de beroepscode van bovenstaande verenigingen. Hierdoor is de kwaliteit van mijn werk, integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid gewaarborgd. Ik val onder het klacht- en tuchtrecht van de RBCZ/TCZ. Bij klachten kan een daarvoor aangestelde commissie toetsen of een behandelaar zich aan de richtlijnen heeft gehouden. Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg ( SCAG).