Welke therapie past bij u?

Soorten Therapie

Gezinstherapie

Deze therapie gaat ervan uit dat mensen deel uitmaken van diverse sociale systemen (bv. familie, werk , vrienden) en beschouwt het gezin van herkomst hierbij als belangrijkste systeem.
Binnen het gecompliceerde proces van leven met elkaar kunnen heel wat problemen ontstaan (bv op het gebied van de opvoeding, de invloed op het gezin van buitenaf, nieuw samengestelde gezinnen na een echtscheiding of overlijden, problemen met de communicatie etc.)

De gezinstherapie zal een probleem bekijken vanuit de wisselwerking die men met anderen heeft. Soms worden alleen de ouders/opvoeders bij de therapie betrokken, soms zijn ook de kinderen hierbij aanwezig.

Individuele therapie

Bij individuele gesprekstherapie ligt de nadruk op uzelf. Soms ervaren wij problemen in ons leven waar we zelf niet goed uit kunnen komen. Enkele gesprekken met een therapeut kunnen u dan helpen om nieuwe inzichten te krijgen.