Gezinstherapie

Ook in deze vorm van therapie is het de bedoeling dat we gaan verkennen waar de knelpunten precies liggen, hoe jullie ermee omgaan, wat jullie willen en wat jullie eraan kunnen doen. Gezinstherapie is mogelijk als (bijvoorbeeld):
  • je de onderlinge communicatie wilt verbeteren;
  • bij problemen in samengestelde gezinnen. Aldus problemen in de relatie met de stiefouders/stiefkinderen);
  • je een kind terug wilt krijgen dat uit huis is geplaatst;
  • echtscheiding aan de orde is en je de kinderen er zo min mogelijk onder wilt laten lijden;
  • je (tijdelijk) ondersteuning wilt hebben of feedback wilt krijgen;
  • je gezin niet lekker draait en je dit wilt veranderen;
  • gezinsleden in de knel zitten of niet tot hun recht komen;
  • bij opvoedingsvraagstukken.
In een intakegesprek gaan we na waar de problemen liggen en welk(e) doel(en) jullie willen bereiken. Hierna gaan we met de vervolggesprekken verder.